/Files/images/2014-01-21 14-07-22.JPG


Шевченківські лауреати 1962-2012: Енциклопедичний довідник /Авт. тексту Лабінський М.Г. – К.: Криниця, 2012. –864

Це третє, змінене і доповнене видання. Воно побачило світ у київському видавництві «Криниця» в рамках бюджетної програми «Українська книга».

У довіднику традиційно вміщено короткі біографії та фотопортрети лауреатів Шевченківської премії за останні п’ятдесят років, яких сьогодні нараховується понад шістсот осіб, а також Укази Президента України, що регламентують діяльність Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Оскільки Енциклопедичний довідник «Шевченківські лауреати 1962-2012» випущено обмеженим накладом, всього дві тисячі примірників, видання стало бібліографічним раритетом.

/Files/images/23.jpg


Удовиченко Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; За заг. ред. Н. М. Кадоб’янської. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с.

Пропонований довідник зі світової літератури містить відомості про письменників світу. В ньому можна прочитати про міф і казку, античну літературу, літературу Давнього світу і Середніх віків, епохи Відродження і Просвітництва, мистецтво Нового часу. Для учнів, учителів, студентів, широкого кола читачів.

/Files/images/19.jpg


Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник : 250 000 + 250 000 : два в одному томі: 500 000 од. пер. / Під заг. ред. В. Бусела. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012— 1568 с.

У словнику вказано основні значення англійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови і словосполучення. Вперше подано англійський та український мануальні алфавіти для сурдоперекладу. Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний. Разом понад 500 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

/Files/images/18.jpg


Німецько-український словник. Українсько-німецький словник: 250 000 + 220 000: два в одному томі: 470 000 од. пер. / Під заг. ред. Вячеслава Бусела. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012.— 1584 с.

У словнику вказано основні значення німецьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Вперше в Німецько-українському словнику подано докладну інформацію про сучасну Реформу в німецькій орфографії. Також вперше подано німецький та український мануальний алфавіти для сурдоперекладу. Німецько-український та українсько-німецький словники містять разом понад 470000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

/Files/images/20.jpg


Французько-український словник. Українсько-французький словник : 220 000 + 210 000 : два в одному томі: 430 000 од. пер. / Під заг. ред. В. Бусела. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012 —1104 с.

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Вперше у французько-українському словнику такого обсягу подано транскрипцію (вимову) кожного французького реєстрового слова і мануальні алфавіти французької та української мов для сурдоперекладу. Французько-український та українсько-французький словники містять разом понад 430 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

Кiлькiсть переглядiв: 46